Skog & sjö AB

ROT-avdrag

 

Text från Skatteverkets hemsida:

 

Vem har rätt till skattereduktion?

Följande förutsättningar måste vara uppfyllda för att du ska ha rätt till skattereduktion för hushållsarbete (inklusive ROT-arbeten).


Den som söker skattereduktion
- måste ha varit obegränsat skattskyldig under beskattningsåret
- vid beskattningsårets utgång är minst 18 år, och
- har haft utgifter för hushållsarbete, även ROT-arbete.
 
Även du som är begränsat skattskyldig i Sverige kan få skattereduktion om du har begärt att få bli beskattad enligt inkomstskattelagen och ditt överskott av förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder, uteslutande eller så gott som uteslutande, utgörs av överskott av förvärvsinkomster i Sverige.
 
Skattereduktion tillgodoräknas även dödsbo för hushållsarbete som har utförts före dödsfallet.


 

Måste företagaren ha F-skattsedel?

För att du ska kunna få skattereduktion måste den företagare du anlitar ha F-skattsedel.


 

Hur stor skattereduktion kan jag få?

Du får skattereduktion med halva kostnaden för ROT-arbete. Beloppet är maximerat till 50 000 kr  för arbete som är utfört och betalat under året.

 

 

 

Exakt vilka tjänster ingår i ROT-avdraget?

Det kan du lätt hitta här på Skatteverkets alfabetslista!

 

www.skogochsjo.se © 2009 • 08-798 70 30 • info@skogochsjo.se

www.skogochsjo.se